TOM Oftalmo www.tomoftalmo.cz

 
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20203 Oftalmo

mail:
tomoftalmo@gmail.com
administr. sídlo:
Mikuláškovo náměstí 6, Brno
číslo účtu:
2900148843/2010
IČO:
72545445
Hlavní vedoucí

Jarmila Póčová - Jája
734 654 530
pocova.j@gmail.com

Zástupce hlavní vedoucí

Markéta Brlicová - Maky
602 645 396
M.Brlicova@seznam.cz
I v roce 2021 naši činnost finančně podpořila městská část Brno - Starý Lískovec


Tábor podpořiliTOM Oftalmo

TOM Oftalmo, oddíl nejen pro zrakově postižené dětiJsme TOM Oftalmo, turistický oddíl nejen pro zrakově postižené děti a mládež. V letech 2007 až 2011 jsme působili na c.h.a. Lampa, Kyjevská 2. Nyní sídlíme na c.v.č. Linka. Od roku 2010 patříme pod organizaci ATOM. Pořádáme jednodenní, víkendové nebo vícedenní výlety pro děti a mladé lidi. Zaměřujeme se především na děti a mládež se zrakovým postižením, ale v našich řadách jsou i děti s jiným postižením (např. autisté nebo děti s Downovým syndromem), a děti bez postižení.

Na výlety se vydáváme každých čtrnáct dní a podnikáme různorodé aktivity. Na podzim a v zimě chodíme bruslit, lozit na stěnu nebo plavat. Na jaře a v létě chodíme hlavně na výlety, sjíždíme české řeky a zkoušíme lozit na skály. Kromě toho se potkáváme každých 14 dní na schůzce, kdy vyrážíme plavat, do divadla a nebo jen tak do přírody.

Našim hlavním cílem je integrovat děti s postižením do normálního dětského kolektivu a naučit tento kolektiv pracovat jako tým. Zároveň chceme naučit děti bez postižení tolerovat ostatní (ať už s handicapem nebo bez něj), a také jak jim účinně pomáhat. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout pomocí sportovních a zážitkových aktivit. Pomáháme také dětem s postižením osvojit si různé dovednosti a tím se osamostatňovat. Na výletech se rovněž snažíme, aby děti získaly povědomí o přírodě a ekologii. Máme vedoucí s pedagogickým vzděláním i se zkušenostmi s výchovou dětí s handicapem i bez něj.

V současnosti má náš oddíl 25 členů z čehož 18 dětí má nějaký handicap.


TOM Oftalmo na Facebooku (galerie...)