Předtáborovka pro rodiče

5. 6.

fotogalerie zvadlo


Rok se s rokem sešel a zase se nám začal blížit tábor. A k táboru už neodmyslitelně patří Předtáborová schůzka! Letos jsme se opět s rodiči sešli na loděnici Kormoránů u řeky Svratky. Během samotné schůzky, kdy Jája a Ferda povídaly rodičům o táboře, se mohly dětičky osvěžit v řece nebo se projet na loďce. Potom se na lodičky přidali i rodiče. Když jsme se pořádně vyřádili na vodě i ve vodě, přesunuli jsme se k ohýnku, kde jsme si opekli různé dobroty a taky si pochutnali na buchtičkách, které donesli rodiče na svačinku. Účast na letošní schůzce byla historicky největší! Na loděnici se nás sešlo přes 40! Teď už o táboře všechno víme, tak snad se na něm potkáme v co nejhojnějším počtu!