Běh pro Světlušku

27. 4.

fotogalerie


Hrstka odvážných oftalmoslečen se i letos zúčastnila nočního běhu pro Světlušku. Ikdyž počasí vypadalo celý den všelijak, sešly jsme se ve večerních hodinách v parku Lužánky v plném počtu. Před zahájením běhu jsme pilně prostudovaly plán trasy, nachystaly čelovky a pomalu se přesunuly na startovní čáru. Tedy lépe řečeno, zařadily jsme se do dlouhého zástupu lidí, kteří už netrpělivě očekávali začátek. Ani jsme se nenadály a zazněl výstřel ohlašující start. Zástup lidí se pomalu ale jistě rozpohyboval a my s ním. Před námi se rozprostírala trasa dlouhá 2,5 kilometru vedoucí nejen asfaltovými cestami, ale i úzkými pěšinkami nejzapadlejších částí parku. Adrenalin se nám vyplavil do celého těla, levá noha střídala pravou, pravá levou, nikdo nás nemohl zastavit. Ani ne za 20 minut jsme za mírného poprchání dosáhly cíle. Nadšení v našich obličejích bylo tak veliké, že jsme si pohrávaly s myšlenkou běžet dál, bez ohledu na déšť, který mezitím zesílil. A tak se taky stalo. Nakonec jsme i přes nepřízeň počasí uběhly krásných 5 kilometrů. Zpocené a zmoklé, ale s dobrým pocitem, jsme si popřály dobrou noc a spěchaly domů, kde už nás netrpělivě očekávali rodiče.