Schůzka

17. 5.

fotogalerie


Tentokrát jsme schůzku zahájili hrou Aktivity. Akorát v trochu speciální podobě. Úkolem bylo křídou nakreslit, slovy popsat, nebo předvést pantomimou nějaké vylosované výtvarné dílo, sochu, nebo stavbu. Úkolem ostatních pak bylo uhodnout, o co se jedná. A když jsme si nevěděli rady, mohli jsme si zaběhnout do naší improvizované galerie, kde bylo vše vystavené. Tedy skoro věechno. Šikmá věž v Pise se nám někde ztratila. Kromě toho nám galerii každou chvíli rozfoukával vítr. Ale i tak jsme si se vším poradili.

Druhou část schůzky jsme věnovali sportovním aktivitám. Nejdříve jsme si zahráli petanque. Snažili jsme se dohodit a dokutálet těžké železné koule co nejblíže malé dřevěné kuličce, které se říká prasátko. A na závěr jsme si stihli ještě chvíli házet s frisbee.